Ontslag Huijbergen

Uw werkgever in Huijbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huijbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huijbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huijbergen. Uw werkgever in Huijbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huijbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huijbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huijbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huijbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huijbergen of met bevallingsverlof bent in Huijbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huijbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huijbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huijbergen
 • Als u in Huijbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huijbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Huijbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huijbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huijbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huijbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huijbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huijbergen. Uitzonderingen in Huijbergen;
 • Als uw werkgever in Huijbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huijbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huijbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huijbergen niet geschikt voor uw werk in Huijbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Huijbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huijbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huijbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huijbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huijbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Huijbergen u eveneens wel ontslaan.