Ontslag Huij

Uw werkgever in Huij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Huij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Huij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Huij. Uw werkgever in Huij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Huij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Huij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Huij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Huij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Huij of met bevallingsverlof bent in Huij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Huij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Huij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Huij
 • Als u in Huij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Huij wilt opnemen;
 • Omdat u in Huij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Huij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Huij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Huij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Huij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Huij. Uitzonderingen in Huij;
 • Als uw werkgever in Huij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Huij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Huij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Huij niet geschikt voor uw werk in Huij of
 • u functioneert niet voldoende in Huij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Huij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Huij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Huij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Huij verblijft, dan mag uw werkgever in Huij u eveneens wel ontslaan.