Ontslag Hugten

Uw werkgever in Hugten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hugten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hugten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hugten. Uw werkgever in Hugten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hugten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hugten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hugten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hugten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hugten of met bevallingsverlof bent in Hugten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hugten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hugten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hugten
 • Als u in Hugten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hugten wilt opnemen;
 • Omdat u in Hugten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hugten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hugten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hugten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hugten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hugten. Uitzonderingen in Hugten;
 • Als uw werkgever in Hugten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hugten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hugten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hugten niet geschikt voor uw werk in Hugten of
 • u functioneert niet voldoende in Hugten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hugten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hugten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hugten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hugten verblijft, dan mag uw werkgever in Hugten u eveneens wel ontslaan.