Ontslag Hub

Uw werkgever in Hub mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hub zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hub

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hub. Uw werkgever in Hub mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hub arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hub niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hub te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hub u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hub of met bevallingsverlof bent in Hub.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hub kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hub die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hub
 • Als u in Hub lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hub wilt opnemen;
 • Omdat u in Hub lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hub lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hub wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hub op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hub

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hub. Uitzonderingen in Hub;
 • Als uw werkgever in Hub bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hub aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hub gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hub niet geschikt voor uw werk in Hub of
 • u functioneert niet voldoende in Hub.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hub

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hub niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hub of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hub verblijft, dan mag uw werkgever in Hub u eveneens wel ontslaan.