Ontslag Houwerzijl

Uw werkgever in Houwerzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houwerzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houwerzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houwerzijl. Uw werkgever in Houwerzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houwerzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houwerzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houwerzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houwerzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houwerzijl of met bevallingsverlof bent in Houwerzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houwerzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houwerzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houwerzijl
 • Als u in Houwerzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houwerzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Houwerzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houwerzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houwerzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houwerzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houwerzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houwerzijl. Uitzonderingen in Houwerzijl;
 • Als uw werkgever in Houwerzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houwerzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houwerzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houwerzijl niet geschikt voor uw werk in Houwerzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Houwerzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houwerzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houwerzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houwerzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houwerzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Houwerzijl u eveneens wel ontslaan.