Ontslag Houtsestraat

Uw werkgever in Houtsestraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houtsestraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houtsestraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houtsestraat. Uw werkgever in Houtsestraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houtsestraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houtsestraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houtsestraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houtsestraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houtsestraat of met bevallingsverlof bent in Houtsestraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houtsestraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houtsestraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houtsestraat
 • Als u in Houtsestraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houtsestraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Houtsestraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houtsestraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houtsestraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houtsestraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houtsestraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houtsestraat. Uitzonderingen in Houtsestraat;
 • Als uw werkgever in Houtsestraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houtsestraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houtsestraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houtsestraat niet geschikt voor uw werk in Houtsestraat of
 • u functioneert niet voldoende in Houtsestraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houtsestraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houtsestraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houtsestraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houtsestraat verblijft, dan mag uw werkgever in Houtsestraat u eveneens wel ontslaan.