Ontslag Houtigehage /de houtigehage

Uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houtigehage /de houtigehage zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houtigehage /de houtigehage

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houtigehage /de houtigehage. Uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houtigehage /de houtigehage arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houtigehage /de houtigehage niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houtigehage /de houtigehage of met bevallingsverlof bent in Houtigehage /de houtigehage.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houtigehage /de houtigehage kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houtigehage /de houtigehage die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houtigehage /de houtigehage
 • Als u in Houtigehage /de houtigehage lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houtigehage /de houtigehage wilt opnemen;
 • Omdat u in Houtigehage /de houtigehage lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houtigehage /de houtigehage lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houtigehage /de houtigehage op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houtigehage /de houtigehage

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houtigehage /de houtigehage. Uitzonderingen in Houtigehage /de houtigehage;
 • Als uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houtigehage /de houtigehage aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houtigehage /de houtigehage niet geschikt voor uw werk in Houtigehage /de houtigehage of
 • u functioneert niet voldoende in Houtigehage /de houtigehage.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houtigehage /de houtigehage

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houtigehage /de houtigehage of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houtigehage /de houtigehage verblijft, dan mag uw werkgever in Houtigehage /de houtigehage u eveneens wel ontslaan.