Ontslag Houthuizen

Uw werkgever in Houthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houthuizen. Uw werkgever in Houthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houthuizen of met bevallingsverlof bent in Houthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houthuizen
 • Als u in Houthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Houthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houthuizen. Uitzonderingen in Houthuizen;
 • Als uw werkgever in Houthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houthuizen niet geschikt voor uw werk in Houthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Houthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Houthuizen u eveneens wel ontslaan.