Ontslag Houthem

Uw werkgever in Houthem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houthem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houthem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houthem. Uw werkgever in Houthem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houthem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houthem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houthem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houthem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houthem of met bevallingsverlof bent in Houthem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houthem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houthem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houthem
 • Als u in Houthem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houthem wilt opnemen;
 • Omdat u in Houthem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houthem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houthem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houthem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houthem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houthem. Uitzonderingen in Houthem;
 • Als uw werkgever in Houthem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houthem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houthem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houthem niet geschikt voor uw werk in Houthem of
 • u functioneert niet voldoende in Houthem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houthem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houthem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houthem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houthem verblijft, dan mag uw werkgever in Houthem u eveneens wel ontslaan.