Ontslag Houthei

Uw werkgever in Houthei mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houthei zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houthei

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houthei. Uw werkgever in Houthei mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houthei arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houthei niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houthei te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houthei u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houthei of met bevallingsverlof bent in Houthei.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houthei kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houthei die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houthei
 • Als u in Houthei lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houthei wilt opnemen;
 • Omdat u in Houthei lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houthei lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houthei wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houthei op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houthei

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houthei. Uitzonderingen in Houthei;
 • Als uw werkgever in Houthei bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houthei aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houthei gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houthei niet geschikt voor uw werk in Houthei of
 • u functioneert niet voldoende in Houthei.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houthei

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houthei niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houthei of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houthei verblijft, dan mag uw werkgever in Houthei u eveneens wel ontslaan.