Ontslag Houtgoor

Uw werkgever in Houtgoor mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houtgoor zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houtgoor

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houtgoor. Uw werkgever in Houtgoor mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houtgoor arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houtgoor niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houtgoor te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houtgoor u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houtgoor of met bevallingsverlof bent in Houtgoor.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houtgoor kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houtgoor die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houtgoor
 • Als u in Houtgoor lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houtgoor wilt opnemen;
 • Omdat u in Houtgoor lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houtgoor lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houtgoor wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houtgoor op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houtgoor

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houtgoor. Uitzonderingen in Houtgoor;
 • Als uw werkgever in Houtgoor bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houtgoor aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houtgoor gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houtgoor niet geschikt voor uw werk in Houtgoor of
 • u functioneert niet voldoende in Houtgoor.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houtgoor

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houtgoor niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houtgoor of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houtgoor verblijft, dan mag uw werkgever in Houtgoor u eveneens wel ontslaan.