Ontslag Houterd

Uw werkgever in Houterd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houterd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houterd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houterd. Uw werkgever in Houterd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houterd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houterd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houterd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houterd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houterd of met bevallingsverlof bent in Houterd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houterd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houterd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houterd
 • Als u in Houterd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houterd wilt opnemen;
 • Omdat u in Houterd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houterd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houterd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houterd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houterd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houterd. Uitzonderingen in Houterd;
 • Als uw werkgever in Houterd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houterd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houterd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houterd niet geschikt voor uw werk in Houterd of
 • u functioneert niet voldoende in Houterd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houterd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houterd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houterd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houterd verblijft, dan mag uw werkgever in Houterd u eveneens wel ontslaan.