Ontslag Houten

Uw werkgever in Houten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houten. Uw werkgever in Houten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houten of met bevallingsverlof bent in Houten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houten
 • Als u in Houten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houten wilt opnemen;
 • Omdat u in Houten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houten. Uitzonderingen in Houten;
 • Als uw werkgever in Houten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houten niet geschikt voor uw werk in Houten of
 • u functioneert niet voldoende in Houten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houten verblijft, dan mag uw werkgever in Houten u eveneens wel ontslaan.