Ontslag Houtdorp

Uw werkgever in Houtdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houtdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houtdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houtdorp. Uw werkgever in Houtdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houtdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houtdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houtdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houtdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houtdorp of met bevallingsverlof bent in Houtdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houtdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houtdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houtdorp
 • Als u in Houtdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houtdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Houtdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houtdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houtdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houtdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houtdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houtdorp. Uitzonderingen in Houtdorp;
 • Als uw werkgever in Houtdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houtdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houtdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houtdorp niet geschikt voor uw werk in Houtdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Houtdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houtdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houtdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houtdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houtdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Houtdorp u eveneens wel ontslaan.