Ontslag Houtbroek

Uw werkgever in Houtbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Houtbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Houtbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Houtbroek. Uw werkgever in Houtbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Houtbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Houtbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Houtbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Houtbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Houtbroek of met bevallingsverlof bent in Houtbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Houtbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Houtbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Houtbroek
 • Als u in Houtbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Houtbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Houtbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Houtbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Houtbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Houtbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Houtbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Houtbroek. Uitzonderingen in Houtbroek;
 • Als uw werkgever in Houtbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Houtbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Houtbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Houtbroek niet geschikt voor uw werk in Houtbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Houtbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Houtbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Houtbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Houtbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Houtbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Houtbroek u eveneens wel ontslaan.