Ontslag Hout-blerick

Uw werkgever in Hout-blerick mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hout-blerick zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hout-blerick

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hout-blerick. Uw werkgever in Hout-blerick mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hout-blerick arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hout-blerick niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hout-blerick te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hout-blerick u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hout-blerick of met bevallingsverlof bent in Hout-blerick.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hout-blerick kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hout-blerick die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hout-blerick
 • Als u in Hout-blerick lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hout-blerick wilt opnemen;
 • Omdat u in Hout-blerick lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hout-blerick lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hout-blerick wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hout-blerick op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hout-blerick

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hout-blerick. Uitzonderingen in Hout-blerick;
 • Als uw werkgever in Hout-blerick bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hout-blerick aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hout-blerick gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hout-blerick niet geschikt voor uw werk in Hout-blerick of
 • u functioneert niet voldoende in Hout-blerick.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hout-blerick

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hout-blerick niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hout-blerick of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hout-blerick verblijft, dan mag uw werkgever in Hout-blerick u eveneens wel ontslaan.