Ontslag 't heechhout

Uw werkgever in 't heechhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't heechhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't heechhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't heechhout. Uw werkgever in 't heechhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't heechhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't heechhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't heechhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't heechhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't heechhout of met bevallingsverlof bent in 't heechhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't heechhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't heechhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't heechhout
 • Als u in 't heechhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't heechhout wilt opnemen;
 • Omdat u in 't heechhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't heechhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't heechhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't heechhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't heechhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't heechhout. Uitzonderingen in 't heechhout;
 • Als uw werkgever in 't heechhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't heechhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't heechhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't heechhout niet geschikt voor uw werk in 't heechhout of
 • u functioneert niet voldoende in 't heechhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't heechhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't heechhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't heechhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't heechhout verblijft, dan mag uw werkgever in 't heechhout u eveneens wel ontslaan.