Ontslag Horzik

Uw werkgever in Horzik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Horzik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Horzik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Horzik. Uw werkgever in Horzik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Horzik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Horzik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Horzik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Horzik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Horzik of met bevallingsverlof bent in Horzik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Horzik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Horzik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Horzik
 • Als u in Horzik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Horzik wilt opnemen;
 • Omdat u in Horzik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Horzik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Horzik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Horzik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Horzik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Horzik. Uitzonderingen in Horzik;
 • Als uw werkgever in Horzik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Horzik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Horzik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Horzik niet geschikt voor uw werk in Horzik of
 • u functioneert niet voldoende in Horzik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Horzik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Horzik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Horzik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Horzik verblijft, dan mag uw werkgever in Horzik u eveneens wel ontslaan.