Ontslag Horsthoek

Uw werkgever in Horsthoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Horsthoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Horsthoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Horsthoek. Uw werkgever in Horsthoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Horsthoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Horsthoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Horsthoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Horsthoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Horsthoek of met bevallingsverlof bent in Horsthoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Horsthoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Horsthoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Horsthoek
 • Als u in Horsthoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Horsthoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Horsthoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Horsthoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Horsthoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Horsthoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Horsthoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Horsthoek. Uitzonderingen in Horsthoek;
 • Als uw werkgever in Horsthoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Horsthoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Horsthoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Horsthoek niet geschikt voor uw werk in Horsthoek of
 • u functioneert niet voldoende in Horsthoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Horsthoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Horsthoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Horsthoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Horsthoek verblijft, dan mag uw werkgever in Horsthoek u eveneens wel ontslaan.