Ontslag Horsten

Uw werkgever in Horsten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Horsten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Horsten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Horsten. Uw werkgever in Horsten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Horsten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Horsten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Horsten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Horsten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Horsten of met bevallingsverlof bent in Horsten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Horsten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Horsten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Horsten
 • Als u in Horsten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Horsten wilt opnemen;
 • Omdat u in Horsten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Horsten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Horsten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Horsten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Horsten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Horsten. Uitzonderingen in Horsten;
 • Als uw werkgever in Horsten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Horsten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Horsten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Horsten niet geschikt voor uw werk in Horsten of
 • u functioneert niet voldoende in Horsten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Horsten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Horsten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Horsten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Horsten verblijft, dan mag uw werkgever in Horsten u eveneens wel ontslaan.