Ontslag Boekhorst

Uw werkgever in Boekhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boekhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boekhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boekhorst. Uw werkgever in Boekhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boekhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boekhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boekhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boekhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boekhorst of met bevallingsverlof bent in Boekhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boekhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boekhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boekhorst
 • Als u in Boekhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boekhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Boekhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boekhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boekhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boekhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boekhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boekhorst. Uitzonderingen in Boekhorst;
 • Als uw werkgever in Boekhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boekhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boekhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boekhorst niet geschikt voor uw werk in Boekhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Boekhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boekhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boekhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boekhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boekhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Boekhorst u eveneens wel ontslaan.