Ontslag Horssen

Uw werkgever in Horssen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Horssen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Horssen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Horssen. Uw werkgever in Horssen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Horssen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Horssen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Horssen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Horssen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Horssen of met bevallingsverlof bent in Horssen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Horssen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Horssen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Horssen
 • Als u in Horssen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Horssen wilt opnemen;
 • Omdat u in Horssen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Horssen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Horssen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Horssen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Horssen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Horssen. Uitzonderingen in Horssen;
 • Als uw werkgever in Horssen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Horssen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Horssen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Horssen niet geschikt voor uw werk in Horssen of
 • u functioneert niet voldoende in Horssen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Horssen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Horssen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Horssen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Horssen verblijft, dan mag uw werkgever in Horssen u eveneens wel ontslaan.