Ontslag Hornhuizen

Uw werkgever in Hornhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hornhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hornhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hornhuizen. Uw werkgever in Hornhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hornhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hornhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hornhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hornhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hornhuizen of met bevallingsverlof bent in Hornhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hornhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hornhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hornhuizen
 • Als u in Hornhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hornhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hornhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hornhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hornhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hornhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hornhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hornhuizen. Uitzonderingen in Hornhuizen;
 • Als uw werkgever in Hornhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hornhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hornhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hornhuizen niet geschikt voor uw werk in Hornhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Hornhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hornhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hornhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hornhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hornhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Hornhuizen u eveneens wel ontslaan.