Ontslag Avenhorn

Uw werkgever in Avenhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Avenhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Avenhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Avenhorn. Uw werkgever in Avenhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Avenhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Avenhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Avenhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Avenhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Avenhorn of met bevallingsverlof bent in Avenhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Avenhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Avenhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Avenhorn
 • Als u in Avenhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Avenhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Avenhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Avenhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Avenhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Avenhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Avenhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Avenhorn. Uitzonderingen in Avenhorn;
 • Als uw werkgever in Avenhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Avenhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Avenhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Avenhorn niet geschikt voor uw werk in Avenhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Avenhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Avenhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Avenhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Avenhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Avenhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Avenhorn u eveneens wel ontslaan.