Ontslag Horick

Uw werkgever in Horick mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Horick zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Horick

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Horick. Uw werkgever in Horick mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Horick arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Horick niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Horick te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Horick u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Horick of met bevallingsverlof bent in Horick.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Horick kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Horick die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Horick
 • Als u in Horick lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Horick wilt opnemen;
 • Omdat u in Horick lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Horick lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Horick wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Horick op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Horick

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Horick. Uitzonderingen in Horick;
 • Als uw werkgever in Horick bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Horick aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Horick gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Horick niet geschikt voor uw werk in Horick of
 • u functioneert niet voldoende in Horick.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Horick

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Horick niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Horick of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Horick verblijft, dan mag uw werkgever in Horick u eveneens wel ontslaan.