Ontslag Hoptille

Uw werkgever in Hoptille mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoptille zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoptille

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoptille. Uw werkgever in Hoptille mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoptille arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoptille niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoptille te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoptille u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoptille of met bevallingsverlof bent in Hoptille.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoptille kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoptille die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoptille
 • Als u in Hoptille lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoptille wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoptille lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoptille lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoptille wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoptille op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoptille

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoptille. Uitzonderingen in Hoptille;
 • Als uw werkgever in Hoptille bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoptille aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoptille gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoptille niet geschikt voor uw werk in Hoptille of
 • u functioneert niet voldoende in Hoptille.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoptille

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoptille niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoptille of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoptille verblijft, dan mag uw werkgever in Hoptille u eveneens wel ontslaan.