Ontslag Hoornsterzwaag /hoarnstersweach

Uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoornsterzwaag /hoarnstersweach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach. Uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach of met bevallingsverlof bent in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach
 • Als u in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoornsterzwaag /hoarnstersweach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach. Uitzonderingen in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach;
 • Als uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach niet geschikt voor uw werk in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach of
 • u functioneert niet voldoende in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach verblijft, dan mag uw werkgever in Hoornsterzwaag /hoarnstersweach u eveneens wel ontslaan.