Ontslag Hoornsedijk

Uw werkgever in Hoornsedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoornsedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoornsedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoornsedijk. Uw werkgever in Hoornsedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoornsedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoornsedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoornsedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoornsedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoornsedijk of met bevallingsverlof bent in Hoornsedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoornsedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoornsedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoornsedijk
 • Als u in Hoornsedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoornsedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoornsedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoornsedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoornsedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoornsedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoornsedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoornsedijk. Uitzonderingen in Hoornsedijk;
 • Als uw werkgever in Hoornsedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoornsedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoornsedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoornsedijk niet geschikt voor uw werk in Hoornsedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Hoornsedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoornsedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoornsedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoornsedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoornsedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Hoornsedijk u eveneens wel ontslaan.