Ontslag Hoornerveen

Uw werkgever in Hoornerveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoornerveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoornerveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoornerveen. Uw werkgever in Hoornerveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoornerveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoornerveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoornerveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoornerveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoornerveen of met bevallingsverlof bent in Hoornerveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoornerveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoornerveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoornerveen
 • Als u in Hoornerveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoornerveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoornerveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoornerveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoornerveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoornerveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoornerveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoornerveen. Uitzonderingen in Hoornerveen;
 • Als uw werkgever in Hoornerveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoornerveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoornerveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoornerveen niet geschikt voor uw werk in Hoornerveen of
 • u functioneert niet voldoende in Hoornerveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoornerveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoornerveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoornerveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoornerveen verblijft, dan mag uw werkgever in Hoornerveen u eveneens wel ontslaan.