Ontslag Hoornderveen

Uw werkgever in Hoornderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoornderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoornderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoornderveen. Uw werkgever in Hoornderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoornderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoornderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoornderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoornderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoornderveen of met bevallingsverlof bent in Hoornderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoornderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoornderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoornderveen
 • Als u in Hoornderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoornderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoornderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoornderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoornderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoornderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoornderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoornderveen. Uitzonderingen in Hoornderveen;
 • Als uw werkgever in Hoornderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoornderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoornderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoornderveen niet geschikt voor uw werk in Hoornderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Hoornderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoornderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoornderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoornderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoornderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Hoornderveen u eveneens wel ontslaan.