Ontslag Hoornaar

Uw werkgever in Hoornaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoornaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoornaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoornaar. Uw werkgever in Hoornaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoornaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoornaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoornaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoornaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoornaar of met bevallingsverlof bent in Hoornaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoornaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoornaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoornaar
 • Als u in Hoornaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoornaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoornaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoornaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoornaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoornaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoornaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoornaar. Uitzonderingen in Hoornaar;
 • Als uw werkgever in Hoornaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoornaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoornaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoornaar niet geschikt voor uw werk in Hoornaar of
 • u functioneert niet voldoende in Hoornaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoornaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoornaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoornaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoornaar verblijft, dan mag uw werkgever in Hoornaar u eveneens wel ontslaan.