Ontslag Hoorn /hoarne

Uw werkgever in Hoorn /hoarne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoorn /hoarne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoorn /hoarne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoorn /hoarne. Uw werkgever in Hoorn /hoarne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoorn /hoarne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoorn /hoarne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoorn /hoarne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoorn /hoarne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoorn /hoarne of met bevallingsverlof bent in Hoorn /hoarne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoorn /hoarne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoorn /hoarne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoorn /hoarne
 • Als u in Hoorn /hoarne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoorn /hoarne wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoorn /hoarne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoorn /hoarne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoorn /hoarne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoorn /hoarne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoorn /hoarne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoorn /hoarne. Uitzonderingen in Hoorn /hoarne;
 • Als uw werkgever in Hoorn /hoarne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoorn /hoarne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoorn /hoarne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoorn /hoarne niet geschikt voor uw werk in Hoorn /hoarne of
 • u functioneert niet voldoende in Hoorn /hoarne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoorn /hoarne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoorn /hoarne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoorn /hoarne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoorn /hoarne verblijft, dan mag uw werkgever in Hoorn /hoarne u eveneens wel ontslaan.