Ontslag De posthoorn

Uw werkgever in De posthoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in De posthoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht De posthoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in De posthoorn. Uw werkgever in De posthoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in De posthoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in De posthoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in De posthoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in De posthoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in De posthoorn of met bevallingsverlof bent in De posthoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in De posthoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in De posthoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in De posthoorn
 • Als u in De posthoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in De posthoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in De posthoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in De posthoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in De posthoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in De posthoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag De posthoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in De posthoorn. Uitzonderingen in De posthoorn;
 • Als uw werkgever in De posthoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in De posthoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in De posthoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in De posthoorn niet geschikt voor uw werk in De posthoorn of
 • u functioneert niet voldoende in De posthoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in De posthoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in De posthoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in De posthoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in De posthoorn verblijft, dan mag uw werkgever in De posthoorn u eveneens wel ontslaan.