Ontslag Hoonte

Uw werkgever in Hoonte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoonte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoonte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoonte. Uw werkgever in Hoonte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoonte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoonte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoonte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoonte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoonte of met bevallingsverlof bent in Hoonte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoonte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoonte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoonte
 • Als u in Hoonte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoonte wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoonte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoonte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoonte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoonte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoonte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoonte. Uitzonderingen in Hoonte;
 • Als uw werkgever in Hoonte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoonte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoonte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoonte niet geschikt voor uw werk in Hoonte of
 • u functioneert niet voldoende in Hoonte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoonte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoonte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoonte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoonte verblijft, dan mag uw werkgever in Hoonte u eveneens wel ontslaan.