Ontslag Hoonhorst

Uw werkgever in Hoonhorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoonhorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoonhorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoonhorst. Uw werkgever in Hoonhorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoonhorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoonhorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoonhorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoonhorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoonhorst of met bevallingsverlof bent in Hoonhorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoonhorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoonhorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoonhorst
 • Als u in Hoonhorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoonhorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoonhorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoonhorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoonhorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoonhorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoonhorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoonhorst. Uitzonderingen in Hoonhorst;
 • Als uw werkgever in Hoonhorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoonhorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoonhorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoonhorst niet geschikt voor uw werk in Hoonhorst of
 • u functioneert niet voldoende in Hoonhorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoonhorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoonhorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoonhorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoonhorst verblijft, dan mag uw werkgever in Hoonhorst u eveneens wel ontslaan.