Ontslag Aan de school

Uw werkgever in Aan de school mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aan de school zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aan de school

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aan de school. Uw werkgever in Aan de school mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aan de school arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aan de school niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aan de school te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aan de school u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aan de school of met bevallingsverlof bent in Aan de school.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aan de school kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aan de school die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aan de school
 • Als u in Aan de school lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aan de school wilt opnemen;
 • Omdat u in Aan de school lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aan de school lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aan de school wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aan de school op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aan de school

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aan de school. Uitzonderingen in Aan de school;
 • Als uw werkgever in Aan de school bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aan de school aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aan de school gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aan de school niet geschikt voor uw werk in Aan de school of
 • u functioneert niet voldoende in Aan de school.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aan de school

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aan de school niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aan de school of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aan de school verblijft, dan mag uw werkgever in Aan de school u eveneens wel ontslaan.