Ontslag Hooidonk

Uw werkgever in Hooidonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooidonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooidonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooidonk. Uw werkgever in Hooidonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooidonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooidonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooidonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooidonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooidonk of met bevallingsverlof bent in Hooidonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooidonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooidonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooidonk
 • Als u in Hooidonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooidonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooidonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooidonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooidonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooidonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooidonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooidonk. Uitzonderingen in Hooidonk;
 • Als uw werkgever in Hooidonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooidonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooidonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooidonk niet geschikt voor uw werk in Hooidonk of
 • u functioneert niet voldoende in Hooidonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooidonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooidonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooidonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooidonk verblijft, dan mag uw werkgever in Hooidonk u eveneens wel ontslaan.