Ontslag Hooibergen /heaburgen

Uw werkgever in Hooibergen /heaburgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooibergen /heaburgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooibergen /heaburgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooibergen /heaburgen. Uw werkgever in Hooibergen /heaburgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooibergen /heaburgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooibergen /heaburgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooibergen /heaburgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooibergen /heaburgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooibergen /heaburgen of met bevallingsverlof bent in Hooibergen /heaburgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooibergen /heaburgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooibergen /heaburgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooibergen /heaburgen
 • Als u in Hooibergen /heaburgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooibergen /heaburgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooibergen /heaburgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooibergen /heaburgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooibergen /heaburgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooibergen /heaburgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooibergen /heaburgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooibergen /heaburgen. Uitzonderingen in Hooibergen /heaburgen;
 • Als uw werkgever in Hooibergen /heaburgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooibergen /heaburgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooibergen /heaburgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooibergen /heaburgen niet geschikt voor uw werk in Hooibergen /heaburgen of
 • u functioneert niet voldoende in Hooibergen /heaburgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooibergen /heaburgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooibergen /heaburgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooibergen /heaburgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooibergen /heaburgen verblijft, dan mag uw werkgever in Hooibergen /heaburgen u eveneens wel ontslaan.