Ontslag Hoogwoud

Uw werkgever in Hoogwoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogwoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogwoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogwoud. Uw werkgever in Hoogwoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogwoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogwoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogwoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogwoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogwoud of met bevallingsverlof bent in Hoogwoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogwoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogwoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogwoud
 • Als u in Hoogwoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogwoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogwoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogwoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogwoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogwoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogwoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogwoud. Uitzonderingen in Hoogwoud;
 • Als uw werkgever in Hoogwoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogwoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogwoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogwoud niet geschikt voor uw werk in Hoogwoud of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogwoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogwoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogwoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogwoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogwoud verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogwoud u eveneens wel ontslaan.