Ontslag Hoogwatum

Uw werkgever in Hoogwatum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogwatum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogwatum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogwatum. Uw werkgever in Hoogwatum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogwatum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogwatum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogwatum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogwatum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogwatum of met bevallingsverlof bent in Hoogwatum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogwatum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogwatum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogwatum
 • Als u in Hoogwatum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogwatum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogwatum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogwatum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogwatum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogwatum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogwatum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogwatum. Uitzonderingen in Hoogwatum;
 • Als uw werkgever in Hoogwatum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogwatum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogwatum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogwatum niet geschikt voor uw werk in Hoogwatum of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogwatum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogwatum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogwatum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogwatum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogwatum verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogwatum u eveneens wel ontslaan.