Ontslag “hoogvliet rotterdam”

Uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “hoogvliet rotterdam” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “hoogvliet rotterdam”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “hoogvliet rotterdam”. Uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “hoogvliet rotterdam” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “hoogvliet rotterdam” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “hoogvliet rotterdam” of met bevallingsverlof bent in “hoogvliet rotterdam”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “hoogvliet rotterdam” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “hoogvliet rotterdam” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “hoogvliet rotterdam”
 • Als u in “hoogvliet rotterdam” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “hoogvliet rotterdam” wilt opnemen;
 • Omdat u in “hoogvliet rotterdam” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “hoogvliet rotterdam” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “hoogvliet rotterdam” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “hoogvliet rotterdam”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “hoogvliet rotterdam”. Uitzonderingen in “hoogvliet rotterdam”;
 • Als uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “hoogvliet rotterdam” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “hoogvliet rotterdam” niet geschikt voor uw werk in “hoogvliet rotterdam” of
 • u functioneert niet voldoende in “hoogvliet rotterdam”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “hoogvliet rotterdam”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “hoogvliet rotterdam” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “hoogvliet rotterdam” verblijft, dan mag uw werkgever in “hoogvliet rotterdam” u eveneens wel ontslaan.