Ontslag Hoogvliet

Uw werkgever in Hoogvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogvliet. Uw werkgever in Hoogvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogvliet of met bevallingsverlof bent in Hoogvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogvliet
 • Als u in Hoogvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogvliet. Uitzonderingen in Hoogvliet;
 • Als uw werkgever in Hoogvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogvliet niet geschikt voor uw werk in Hoogvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogvliet u eveneens wel ontslaan.