Ontslag Hoogveld

Uw werkgever in Hoogveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogveld. Uw werkgever in Hoogveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogveld of met bevallingsverlof bent in Hoogveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogveld
 • Als u in Hoogveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogveld. Uitzonderingen in Hoogveld;
 • Als uw werkgever in Hoogveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogveld niet geschikt voor uw werk in Hoogveld of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogveld verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogveld u eveneens wel ontslaan.