Ontslag Hoogstraat

Uw werkgever in Hoogstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogstraat. Uw werkgever in Hoogstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogstraat of met bevallingsverlof bent in Hoogstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogstraat
 • Als u in Hoogstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogstraat. Uitzonderingen in Hoogstraat;
 • Als uw werkgever in Hoogstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogstraat niet geschikt voor uw werk in Hoogstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogstraat u eveneens wel ontslaan.