Ontslag Hoogriebroek

Uw werkgever in Hoogriebroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogriebroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogriebroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogriebroek. Uw werkgever in Hoogriebroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogriebroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogriebroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogriebroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogriebroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogriebroek of met bevallingsverlof bent in Hoogriebroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogriebroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogriebroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogriebroek
 • Als u in Hoogriebroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogriebroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogriebroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogriebroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogriebroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogriebroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogriebroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogriebroek. Uitzonderingen in Hoogriebroek;
 • Als uw werkgever in Hoogriebroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogriebroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogriebroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogriebroek niet geschikt voor uw werk in Hoogriebroek of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogriebroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogriebroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogriebroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogriebroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogriebroek verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogriebroek u eveneens wel ontslaan.