Ontslag Hoogmeien

Uw werkgever in Hoogmeien mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogmeien zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogmeien

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogmeien. Uw werkgever in Hoogmeien mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogmeien arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogmeien niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogmeien te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogmeien u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogmeien of met bevallingsverlof bent in Hoogmeien.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogmeien kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogmeien die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogmeien
 • Als u in Hoogmeien lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogmeien wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogmeien lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogmeien lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogmeien wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogmeien op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogmeien

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogmeien. Uitzonderingen in Hoogmeien;
 • Als uw werkgever in Hoogmeien bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogmeien aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogmeien gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogmeien niet geschikt voor uw werk in Hoogmeien of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogmeien.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogmeien

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogmeien niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogmeien of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogmeien verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogmeien u eveneens wel ontslaan.