Ontslag Hoogland

Uw werkgever in Hoogland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogland. Uw werkgever in Hoogland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogland of met bevallingsverlof bent in Hoogland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogland
 • Als u in Hoogland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogland wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogland. Uitzonderingen in Hoogland;
 • Als uw werkgever in Hoogland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogland niet geschikt voor uw werk in Hoogland of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogland verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogland u eveneens wel ontslaan.