Ontslag Hoogkerk

Uw werkgever in Hoogkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogkerk. Uw werkgever in Hoogkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogkerk of met bevallingsverlof bent in Hoogkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogkerk
 • Als u in Hoogkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogkerk. Uitzonderingen in Hoogkerk;
 • Als uw werkgever in Hoogkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogkerk niet geschikt voor uw werk in Hoogkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogkerk u eveneens wel ontslaan.