Ontslag Hoogkarspel

Uw werkgever in Hoogkarspel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hoogkarspel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hoogkarspel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hoogkarspel. Uw werkgever in Hoogkarspel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hoogkarspel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hoogkarspel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hoogkarspel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hoogkarspel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hoogkarspel of met bevallingsverlof bent in Hoogkarspel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hoogkarspel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hoogkarspel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hoogkarspel
 • Als u in Hoogkarspel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hoogkarspel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hoogkarspel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hoogkarspel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hoogkarspel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hoogkarspel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hoogkarspel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hoogkarspel. Uitzonderingen in Hoogkarspel;
 • Als uw werkgever in Hoogkarspel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hoogkarspel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hoogkarspel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hoogkarspel niet geschikt voor uw werk in Hoogkarspel of
 • u functioneert niet voldoende in Hoogkarspel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hoogkarspel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hoogkarspel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hoogkarspel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hoogkarspel verblijft, dan mag uw werkgever in Hoogkarspel u eveneens wel ontslaan.