Ontslag Hooghout

Uw werkgever in Hooghout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hooghout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hooghout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hooghout. Uw werkgever in Hooghout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hooghout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hooghout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hooghout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hooghout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hooghout of met bevallingsverlof bent in Hooghout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hooghout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hooghout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hooghout
 • Als u in Hooghout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hooghout wilt opnemen;
 • Omdat u in Hooghout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hooghout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hooghout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hooghout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hooghout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hooghout. Uitzonderingen in Hooghout;
 • Als uw werkgever in Hooghout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hooghout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hooghout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hooghout niet geschikt voor uw werk in Hooghout of
 • u functioneert niet voldoende in Hooghout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hooghout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hooghout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hooghout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hooghout verblijft, dan mag uw werkgever in Hooghout u eveneens wel ontslaan.